DHTML Menu By Milonic JavaScript

Philippine Cinema

October 18, 1984 - November 8, 1984

Thursday, October 18, 1984
7:00 p.m.
9:20 p.m. Manila: In the Claws of Darkness (Maynila: Sa Mga Kuko Ng Liwanag)


Friday, October 26, 1984
7:30 p.m.
9:10 p.m. Bona


Thursday, November 8, 1984
7:30 p.m.
9:25 p.m. Jaguar


Saturday, November 10, 1984
7:15 p.m.
9:25 p.m. The Rites of May (Itim)


Thursday, November 15, 1984
7:15 p.m. As We Were (Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?)


Thursday, November 15, 1984
9:35 p.m. Lament (Dung-Aw)


Saturday, November 17, 1984
7:30 p.m.
9:25 p.m. Moments in a Stolen Dream (Kung Mangarap Kat Magising)